Klant
Faculteit Business en Economie Hogeschool van Amsterdam

Thema
Procesbegeleiding

Een nieuw curriculum voor de HvA

Voor de Faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam begeleiden wij het proces om uit 2 bestaande bacheloropleidingen 1 nieuwe opleiding te ontwikkelen. Samen met opleidingsmanager, docenten van beide huidige opleidingen en kwaliteitsmedewerker wordt invulling gegeven aan het nieuwe curriculum. Fronton begeleidt de samenwerking van beide groepen docenten, adviseert over de invulling van bijeenkomsten en betrokkenheid van de rest van de organisatie en geeft sturing aan de inhoudelijke discussies.

© 2024 Fronton Online
Realisatie zichtbaarzijn.nl