Gespecialiseerd in vraagstukken rond leidinggeven en leiderschap

Hoezo leiderschap?

Is dat nog relevant in deze tijd? Doet dat er nog toe? 

Ja ik denk het wel. Goed leiderschap of goed leidinggeven aan iets kan een wereld van verschil maken voor organisaties of netwerken en vooral de mensen die daarbinnen werken. En dan niet als alleenrecht van managers met hierarchische bevoegdheden maar als iets dat in vele rollen besloten ligt.  

Leidinggeven aan je eigen professionaliteit, samen leidinggeven aan een organisatie, leidinggeven aan andere mensen en leidinggeven aan een opgave. Als je daar vragen over hebt, dan ben je aan het goede adres.

Je krijgt bij mij geen standaard oplossing maar wel een samenwerking die jou en je organisatie de handvatten en een vergroot oplossingsvermogen geeft leiderschapsvraagstukken op te pakken. Ik durf jouw analyses te betwijfelen als dat nodig is maar blijf wel altijd in verbinding. Scherp maar invoelend. 

Ik help klanten op 2 manieren:

Hands on advies en uitvoering

Vraagt de situatie om leiderschap maar kan een handje help van buitenaf een hogere versnelling geven? Ik kan onafhankelijkheid, structuur en een frisse blik bieden en tegelijkertijd ook werk uit handen nemen.

Ontwikkelprogramma’s

Kun jij of jouw organisatie groeien op het gebied van leiderschap en/of leidinggeven? Zijn er stappen denkbaar die de doelen van de organisatie beter of sneller binnen bereik brengen? Ik heb 4 programma’s samengesteld die daarbij zouden kunnen helpen.

“Al mijn hele werkende leven probeer ik als extern adviseur bij te dragen aan de effectiviteit van organisaties. Er zijn vele knoppen waar je aan kunt draaien maar de menselijke relaties in relatie tot die effectiviteit, fascineren mij het meest. Hoe kun je in een organisatie als mensen met elkaar er iets moois van maken?

Uiteindelijk ben ik via bedrijfsvoering, organisatieontwerp en -ontwikkeling, en veranderkunde beland bij mijn huidige specialisatie: leiderschapsontwikkeling. Dat wil zeggen hoe je het leidinggeven kunt verbeteren.

En hoewel de eindeloze stroom boeken misschien anders doet vermoeden, is er weinig wetenschappelijk bewijs dat aangeeft welke invulling effectief is. Daarvoor zijn er te veel variabelen die invloed kunnen hebben. Er zijn wel wetenschappelijke inzichten, handvatten en instrumenten die op onderdelen behulpzaam kunnen zijn. 

Maar welke invulling voor jouw situatie of organisatie het meest effectief is, moet je zelf onderzoeken en uitvinden. En daar kan ik je bij helpen. Kijken wat de organisatie vraagt aan leiderschap of nodig heeft, wat de grootste kans op succes biedt en hoe je dit in de praktijk brengt. Daar ligt mijn deskundigheid!”

Francine Lameris

Aan de slag; 4 programma’s

Ik heb 4 basisprogramma’s ontwikkeld die afhankelijk van de specifieke vraag en context ingezet kunnen worden. Ze zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen waardoor je programma’s gedeeltelijk kunt inzetten en ook met elkaar kunt combineren. Ze geven je de verdieping en de praktische handvatten om de vraagstukken rond leidinggeven en leiderschap beet te pakken.

De programma’s zijn opgebouwd rond tijdloze vraagstukken maar de bouwstenen zullen veranderen met de tijd. Soms wordt een bouwsteen minder relevant of moet er een nieuwe worden toegevoegd. Bouwstenen combineren kennis en perspectieven uit verschillende vakgebieden (bv organisatiekunde, (gedrags)psychologie, bedrijfseconomie) en andere organisaties (casestudies) met praktische werkwijzen om de inzichten toe te passen in de eigen context.

Samen bepalen we welk programma en bouwstenen bij jouw vraagstuk passen en creëren we een aanpak die perspectief biedt voor jouw situatie.

2.

3.

4.

Frontondiners

R

egelmatig organiseer ik de Fronton Diners, een initiatief om met klanten en relaties ervaringen en kennis uit te wisselen, nieuwe ideeën te bespreken en om te bouwen aan een gezamenlijk netwerk. Niet zelden komen er mooie nieuwe verbindingen tot stand. Diversiteit in samenstelling wordt nog versterkt doordat iedere zelf ook een tafelgenoot kan meenemen uit het eigen netwerk. Zo is er diversiteit in achtergrond, organisatie, geslacht, leeftijd en natuurlijk in opvatting en stijl hoe organisaties en ambities invulling krijgen. Een interessante mix van jong en oud, ervaren en minder ervaren, grote en kleine organisaties, leidinggevenden en medewerkers, ondernemers en investeerders, vormt zo uitgangspunt voor het delen van verhalen.

Verbinding maakt sterk, een treffende uitspraak van een van de gasten en een mooi motto voor dit initiatief!

Enkele klanten die voorgingen

Inzichten en inspiratie

Masterclass: Leidinggeven aan vernieuwing

Een Future Mindset; wanneer is dat leuk?

McKinsey schat in dat 60% van alle banen in de toekomst verandert omdat tenminste 1/3 van de taken geautomatiseerd zal worden.Dus ook op onze banen zal dat effect hebben; de banen worden anders van vorm, er zijn er minder van nodig en andere vaardigheden nemen in belang toe. Dus het nadenken over je toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt op langere termijn is zeker belangrijk.

Prachtig Potentieel, een mooi voorbeeld uit Zaanstad

Hoe breng je het beste in mensen boven? En hoe zorg je ervoor dat het mes aan 2 kanten snijdt? Het programma Prachtig Potentieel van de gemeente Zaanstad is een mooi voorbeeld van hoe dat kan.

Een realistisch zelfbeeld heb je niet vanzelf, integendeel…..

De mens heeft moeite met een realistisch zelfbeeld. We overschatten onze acties en prestaties en geloven hier heilig in. Hoe komt dit en wat betekent dit voor managers en medewerkers?

Fronton Zomerdiners 2017

Juni 2017 – De Fronton Zomerdiners; de plek om vanuit organisaties ervaringen en persoonlijke verhalen uit te wisselen.

Een mooi voorbeeld voor professionals; dr Denis Mukwege

Hoe kan ik nog meer halen uit mijn vak en ertoe doen voor anderen? Denis Mukwebe geeft het voorbeeld.

Waarom agile werken voor professionals soms moeilijk is

Het liefste wil je iets in 1 keer goed doen en een mooi eindresultaat laten zien. Agile werken vraagt juist iets anders.

© 2020 Fronton Advies
Realisatie zichtbaarzijn.nl