Wie is de drijvende kracht achter Fronton?

Ik ben Fronton Advies in 2002 gestart na ongeveer 10 jaar bij verschillende adviesbureaus (VB Advies, Berenschot, WagenaarHoes) te hebben gewerkt. De samenwerking met vele collega’s binnen deze bureaus en de mooie opdrachten gaven mij voldoende kennis, ervaring en zelfvertrouwen om een zelfstandige praktijk te starten. Gelukkig geeft deze achtergrond ook de mogelijkheden om ook vanuit mijn eigen praktijk met collega’s te kunnen blijven samenwerken. Het opgebouwd netwerk aan klanten en samenwerkingspartners biedt niet alleen economisch perspectief. Het biedt ook de kansen om te blijven vernieuwen en samen met klanten en partners van betekenis te kunnen zijn voor opdrachtgevers.

Persoonlijke historie Francine Lameris

Met veel klanten en organisaties heb ik langdurige relaties opgebouwd. Dit is niet alleen in mijn belang als het gaat om een bestendige orderportefeuille maar ook in het belang van (potentiële) klanten. Doordat we elkaar kennen en vertrouwen, kan ik persoonlijke elementen bespreekbaar maken die relevant kunnen zijn voor het bereiken van een goed resultaat. Aan de Fronton Zomerdiners, waar mijn klanten, relaties en hun gasten elkaar vinden, is goed te merken dat ook zij dat ervaren.

Hoe het allemaal zo gekomen is, leest u in deze persoonlijke historie.

Nog net geen achttien begon ik in Rotterdam met de studie Economie. Hoewel ik nog geen idee had wat ik wilde worden, leek mij de studie bedrijfseconomie de basis voor veel mogelijkheden. Mijn creatieve kant leek mij beter voor hobby (zo dachten mijn ouders ook al toen zij mij ervan weerhielden om in plaats van naar het VWO naar het conservatorium te gaan; daar kon je maximaal havo halen en dat was zo zonde….).

Mijn eerste baan was bij VB Advies (nu Deloitte). Het staat mij niet meer helder voor de geest maar de klik van een van de eerste sollicitaties moet mijn carrière als organisatieadviseur hebben ingeleid (de leaseauto – een coole Peugeot 106 sport – hielp waarschijnlijk mee). Bij VB Advies voerde ik overal in Nederland bedrijfsvoeringopdrachten uit bij lokale overheden; planning en control, kerntakendiscussies, doorlichtingen, efficiencyverbeteringen, etc. Een leuke tijd waar ik met veel plezier aan terugdenk.

U denkt misschien dat de daar opgedane kennis na zoveel jaar wellicht achterhaald is. Maar met de vaardigheid om in dit geval financieel bedrijfseconomische kennis praktisch te maken ook voor gemeenten van zeg 20.000 inwoners kan ik ook nu nog veel klanten blij maken.

Maar ik was ambitieus en wilde naar Berenschot; toen voor mij het bureau. Ik kwam terecht bij ‘BOS’ (bedrijfsvoering openbare sector) onder leiding van Frits Klützow. Een hele jonge gedreven club en zeer goed draaiend. Ik benutte alle kansen die ik daar kreeg; op opleidingsgebied (mijn eerste kennismaking met de AOO, de basis voor mijn adviesvaardigheden, de antenneworkshops met René Kottman persoonlijk; zeer inspirerend en altijd bijgebleven), op samenwerkingsgebied (ik deed al snel opdrachten met de collega’s van Openbaar Bestuur, bedrijfsleven, en Informatiemanagement) en inhoudelijk. Samen met anderen voerden we prachtige opdrachten uit voor departementen, uitvoeringsinstellingen, onderwijsorganisaties, grote gemeenten, etc. Had ik ook nog jaren kunnen werken met veel plezier. Eens een Bt’er, altijd een Bt’er zeggen wij dan.

Los van de kennis en ervaring met uiteenlopende organisaties die ik opdeed, heb ik vooral hier geleerd onderzoek te doen, scherpe analyses te maken, inhoudelijk kloppende argumentaties op te bouwen en ook goede rapporten te schrijven. Misschien ergert u zich ook weleens aan inhoudelijk rammelende, ongestructureerde stukken die op uw bureau terecht komen. Ik ook nog steeds…

 Een andere vaardigheid die ik hier leerde waar ik in mijn hele carrière lol van heb gehad is het constructief beoordelen van andermans stukken. Met een opmerking als: “kan iets scherper” kwam je niet weg. Daar heeft ook niemand wat aan. Tips en suggesties werden altijd voorzien van concrete verbetervoorstellen.  

Daar waar Berenschot zich vooral concentreerde op de blauwe expertrapporten (wat vindt Bt ervan), groeide mijn ambitie om meer betrokken te zijn bij de implementatie van adviezen. Ik maakte de overstap naar WagenaarHoes en kon in mijn eerste week aansluiten op het jubileumreisje naar Jordanië (dat waren nog eens tijden…. Met dank aan vooral Rob Wagenaar die er altijd alles aan deed om het plezier en de revenuen samen te delen). Leuke jaren volgden met inderdaad veel implementatieopdrachten bij overheid en bedrijfsleven.

Hoe makkelijk iets ergens van te vinden, hoe moeilijk iets effectief te implementeren. Loopt u daar ook weleens tegenaan? Makkelijk praten die adviseurs, maar hoe taai is soms de praktijk? Je verschuift van een adviseur die het weet naar een partner die helpt. Vanuit de ervaring die je hebt opgedaan bij veel verschillende organisaties en de buitenstaandersblik die je anders doet kijken. 

Toen kwam het moment dat ik met inmiddels 2 kinderen iets minder wilde werken. Het leidde tot de start van mijn eigen bedrijf Fronton Bestuur en Managementbegeleiding. Hoewel het minder werken nooit echt gelukt is, is dit het beste wat ik mijzelf heb aangedaan. De vrijheid om te doen wat je denkt dat goed is, de focus op opdrachten en de stimulans die uitgaat van het eigen ondernemerschap; het is het allemaal waard. In de loop der jaren verschuift ook het type opdrachten; van bedrijfsvoering naar strategie, ontwikkeling en leiderschap.

Ik heb inmiddels vele organisatie gezien en ervaren. Dit heeft behendigheid gebracht in het snel inwerken en vertrouwd raken met mensen. Maar snelle succesformules die altijd werken, ben ik nog niet tegengekomen. Een paar generieke adviezen kan ik wel geven: niet te groot beginnen maar experimenteer eerst en bouw het uit, af en toe reflecteren tussen de actie door remt even af maar helpt wel, en relativeren dat je het altijd beter weet… luisteren is vaak slimmer.  

© 2024 Fronton Online
Realisatie zichtbaarzijn.nl