Professionalisering bij het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziekten (LOVI )

Opdrachtgever RIVM

Activiteiten

  • Programmaoverleg bestuur
  • Opzet programma en agenda
  • Voorbereiding
  • Begeleiding bijeenkomst

Opdracht

Het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziekten (LOVI) heeft Fronton (wederom) gevraagd invulling te geven aan een van haar strategische bijeenkomsten waar de professionalisering van de verpleegkundige inbreng in de infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg centraal staat.

Achtergrond; het LOVI

Het doel van het LOVI is het uitwisselen van informatie en het zorgdragen voor het implementeren van nieuwe richtlijnen. Dit overleg van verpleegkundigen in de infectieziektebestrijding wordt ondersteund door het centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

© 2024 Fronton Online
Realisatie zichtbaarzijn.nl