Vakontwikkeling Top600/ Top400 regisseurs

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam

Activiteiten

  • Uitzetten vragenlijsten
  • Voorbereiding en maken materiaal 
  • Opzet en uitvoering workshop

Opdracht

Het Actiecentrum Zorg en Veiligheid in Amsterdam heeft Fronton gevraagd de workshop MBTI (Myers Briggs Type Indicator) te geven voor alle regisseurs als standaard onderdeel van de vakontwikkeling. In de workshop krijgen de medewerkers inzicht in de eigen voorkeuren, ervaren zij hoe mensen hierin van elkaar kunnen verschillen en wat dit betekent voor de interactie tussen mensen. Het helpt regisseurs met de samenwerking binnen de teams, met andere partners en in de omgang met de Top400/600 doelgroep.

Achtergrond; het Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is in 2015 ontstaan uit een fusie van het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland en het gemeentelijke Programmabureau Top600. Het AcVZ is de centrale plek van waaruit de gemeente, samen met haar maatschappelijke partners, al haar integrale persoonsgerichte aanpakken coördineert. Momenteel voert het AcVZ de programmaregie over vijf grote integrale persoonsgerichte aanpakken: Top600, Top400 (ook wel de uitbreiding naar de Top1000 genoemd), Detentie & Terugkeer, Treiteraanpak en de pilot Criminele Families.

© 2024 Fronton Online
Realisatie zichtbaarzijn.nl